ผู้แต่ง : หลินอวี๋เหิง และ ไป่หลิน

Cover

ซึมเศร้า...เล่าได้

หลินอวี๋เหิง และ ไป่หลิน