ผู้แต่ง : มนฤดี ทองกลอย,รติมัย หงส์วิสุทธิกุล

Cover

แมลงปอจอมซน

มนฤดี ทองกลอย,รติมัย หงส์วิสุทธิกุล
Cover

The naughty little dragonfly

มนฤดี ทองกลอย,รติมัย หงส์วิสุทธิกุล
Cover

ผึ้งจอมขยัน

มนฤดี ทองกลอย,รติมัย หงส์วิสุทธิกุล
Cover

The busy little bee

มนฤดี ทองกลอย,รติมัย หงส์วิสุทธิกุล
Cover

เต่าทองจอมปด

มนฤดี ทองกลอย,รติมัย หงส์วิสุทธิกุล
Cover

The liar little ladybug

มนฤดี ทองกลอย,รติมัย หงส์วิสุทธิกุล
Cover

ตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์

มนฤดี ทองกลอย,รติมัย หงส์วิสุทธิกุล
Cover

The honest little grasshopper

มนฤดี ทองกลอย,รติมัย หงส์วิสุทธิกุล
Cover

ด้วงจอมพลัง

มนฤดี ทองกลอย,รติมัย หงส์วิสุทธิกุล
Cover

The mighty little beetle

มนฤดี ทองกลอย,รติมัย หงส์วิสุทธิกุล
Cover

จิ้งหรีดใจดี

มนฤดี ทองกลอย,รติมัย หงส์วิสุทธิกุล
Cover

The kind little cricket

มนฤดี ทองกลอย,รติมัย หงส์วิสุทธิกุล