ผู้แต่ง : นายแพทย์เกรก สจวร์ต และ นายแพทย์ไบรอัน มูแรต

Cover

ต้องหาหมอไหมเนี่ย

นายแพทย์เกรก สจวร์ต และ นายแพทย์ไบรอัน มูแรต