ผู้แต่ง : คาโอรุ เซกิ,ชิซุเอะ นิชิกิมิ,มิเอะ ชิเงโนะ,สุภา ปัทมานันท์

Cover

ภาษาญี่ปุ่น D.I.Y.

คาโอรุ เซกิ,ชิซุเอะ นิชิกิมิ,มิเอะ ชิเงโนะ,สุภา ปัทมานันท์