ผู้แต่ง : กาญจนา ฐานวิเศษ และน้านกฮูก,ชาตรี ศรีพลแผ้ว

Cover

ปราบปราชญ์ต่างลัทธิ

กาญจนา ฐานวิเศษ และน้านกฮูก,ชาตรี ศรีพลแผ้ว
Cover

ปราบพรหมผู้หลงผิด

กาญจนา ฐานวิเศษ และน้านกฮูก,ชาตรี ศรีพลแผ้ว
Cover

ปราบพญานาคมากฤทธิ์

กาญจนา ฐานวิเศษ และน้านกฮูก,ชาตรี ศรีพลแผ้ว
Cover

ปราบมหากองโจรองคุลีมาล

กาญจนา ฐานวิเศษ และน้านกฮูก,ชาตรี ศรีพลแผ้ว
Cover

ปราบยักษ์กินคน

กาญจนา ฐานวิเศษ และน้านกฮูก,ชาตรี ศรีพลแผ้ว
Cover

ปราบสาวงาม

กาญจนา ฐานวิเศษ และน้านกฮูก,ชาตรี ศรีพลแผ้ว
Cover

ปราบพญามาร

กาญจนา ฐานวิเศษ และน้านกฮูก,ชาตรี ศรีพลแผ้ว