นิตยสารยอดนิยม

Rank   Date   Title  
Cover

ศิลปวัฒนธรรม

January 2021
Cover

Readme

November - December 2019
Cover

บ้านและสวน

June 2020
Cover

"คิด" Creative Thailand

July 2019
Cover

อพวช

November 2018
Cover

Hello!

December 2019
Cover

Me Style home and living

NO75
Cover

สาระวิทย์

เมษายน 2563
Cover

การเงินธนาคาร

February 2021
Cover

Gourmet & Cuisine

February 2021
Cover

@Kitchen

February 2021
Cover

Tamago

February 2021
Cover

a day

June 2020