Cover

ปราบพญานาคมากฤทธิ์

เมื่อพญานาคชื่อ "นันโทปนันทะ" ซึ่งอยู่ในร่างของมนุษย์ เห็นพระพุทธเจ้าเหาะผ่านมาก็โกรธแค้น หาว่าฝุ่นผงที่เท้าของพระองค์จะหล่นใส่หัวตน จึงคืนร่างเป็นนาคแล้วสำแดงอิทธิฤทธิ์ พระพุทธเจ้าจึงให้พระโมคคัลลานะซึ่งเป็นสาวกเบื้องซ้ายไปปราบ พระโมคคัลลานะแปลงกายเป็นนาคตัวใหญ่กว่า เข้ารัดร่างของนันโทปนันทะ ทำให้นันโทปนันทะสู้ไม่ได้จึงขอยอมแพ้ในที่สุด


เหลืออยู่ 1 เล่ม


ผู้แต่ง: กาญจนา ฐานวิเศษ และน้านกฮูก,ชาตรี ศรีพลแผ้ว

สำนักพิมพ์: Plan for kids

ภาษา: th

หมวดหมู่: นิทานภาพ

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด