Cover

สยามสามฤดู วิถีไทยภูมิใจจัง

รางวัลชมเชย รางวัล Nanmeebooks Award ปี 54 ประเภทนิทานภาพส่งเสริมความรู้ ในหนึ่งปีมีสามฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว แต่ภายในสามฤดูนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะ สยามสามฤดูชวนเด็กๆมารู้จักแต่ละฤดูกาล พร้อมสอดแทรกเรื่องราว ของวัฒนธรรม ประเพณีไทยแต่โบราณ แล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าไม่ว่าฤดูไหน ก็สนุกได้ทุกฤดูเลยนะ


เหลืออยู่ 10000 เล่ม


ผู้แต่ง: สุรศักดิ์ พุ่มรัก

สำนักพิมพ์: Nanmeebooks

ภาษา: th

หมวดหมู่: หมวดหนังสือเด็ก

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด