Cover

บ๊าย บาย จุ๊บ จุ๊บ

เรื่องราวของลูกชุบที่ติดจุ๊บจุ๊บตลอดเวลา คุณแม่จึงหาทางแก้ไข ด้วยการซื้อนมกล่องมาให้ ลูกชุบพบว่าอร่อยและน่าดูดกว่าจุ๊บจุ๊บ และในที่สุดลูกชุบก็สามารถเลิกดูดจุ๊บจุ๊บได้เองก่อนเข้าโรงเรียน


เหลืออยู่ 2 เล่ม


ผู้แต่ง: ฉัตรสุดา ประเสริฐสุข

สำนักพิมพ์: พาส แอท คิดส์

ภาษา: th

หมวดหมู่: หนังสือเด็ก

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด