Cover

ภูมิใจไทย" อาเซียน-หมาไทย

สนุกกับคำถามนำความรู้ เปิดโลกของหมาไทยหลังอาน หมาไทยบางแก้ว หมาไทยพื้นบ้าน บูรณาการความรู้ หลากหลายทั้งประวัติความเป็นมา ชีววิทยาของหมา ตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับหมา ภาษิต คำพังเพย พร้อมกิจกรรม เกม แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ท้ายเล่ม (รางวัลชมเชย รักลูกอวอร์ด สำหรับเด็กวัย 7-9 ขวบ)


เหลืออยู่ 2 เล่ม


ผู้แต่ง: สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ

สำนักพิมพ์: Nairobroo

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด