Cover

เธออยู่ไหน

ชักชวนเด็ก ๆ มาเรียนรู้เรื่องคำบอกตำแหน่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันผ่านเรื่องราวน่ารักๆ ในหนึ่งวันของเพื่อนรักเด็กชาย เด็กหญิง 2 คน ที่ออกไปเล่นข้างนอกบ้านด้วยกัน โดยใช้ภาษาง่าย ๆ และกระชับเหมาะสำหรับเด็กเล็ก


เหลืออยู่ 10000 เล่ม


ผู้แต่ง: สุรศักดิ์ พุ่มรัก

สำนักพิมพ์: Nanmee Books

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด