Cover

ภูมิใจไทย" อาเซียน-ข้าวไทย

สนุกกับคำถามนำความรู้เกี่ยวกับข้าวไทยในทุกๆ ด้าน เช่น คนไทยกินข้าวครั้งแรกเมื่อไหร่ พันธุ์ข้าวแบ่งเป็นกี่ประเภท ลักษณะและการเติบโตของต้นข้าว วิธีการปลูกข้าวและการเก็บเกี่ยวข้าว ความสำคัญของข้าวในประเพณีและพิธีกรรมของไทย สำนวน ภาษิต และเกมทดสอบความรู้ท้ายเล่ม (รางวัลดีเด่น รักลูกอวอร์ด สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี)


เหลืออยู่ 2 เล่ม


ผู้แต่ง: สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ

สำนักพิมพ์: Nairobroo

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด