Cover

สุขภาพดีเริ่มต้นที่ถนอม 5 อวัยวะ

ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ให้ความสำคัญกับความสมดุลของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย โดยเน้นที่ตับ ม้าม หัวใจ ปอด และไต เพราะทั้งห้าอวัยวะนี้เป็นขุนพลหลักของระบบการทำงานในร่างกายเรา การดูแลถนอมรักษาอวัยวะหลักทั้งห้านี้จะช่วยยับยั้งความเสี่ยงจากสารพัดโรคร้าย และรักษาสมดุลการทำงานของทุกระบบในร่างกาย การมีสุขภาพดีตามแนวทางแพทย์แผนจีนจึงเริ่มต้นง่ายๆ ที่การถนอมรักษาอวัยวะหลักทั้ง 5 นี้อย่างถูกวิธี


เหลืออยู่ 4 เล่ม


ผู้แต่ง: หมอไพร

สำนักพิมพ์: Nation Books

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด