Cover

ภูมิใจไทย" อาเซียน-ไก่ไทย

สนุกกับคำถามนำความรู้ เปิดโลกของไก่แจ้ ไก่อู ไก่ชน ไก่พื้นบ้านของไทย บูรณาการความรู้ หลากหลายทั้งประวัติความเป็นมา ชีววิทยา ตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับไก่ไทย ภาษิต คำพังเพย พร้อมกิจกรรม เกม แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ท้ายเล่ม


เหลืออยู่ 2 เล่ม


ผู้แต่ง: ชนันสิริ มากสัมพันธ์

สำนักพิมพ์: Nairobroo

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด