Cover

สำรวจใจเราเข้าถึงใจลูก

หนังสือ สำรวจใจเรา เข้าถึงใจลูก อธิบายถึงพลังบทสนทนาจากโมเดลภูเขาน้ำแข็ง ของเวอร์จิเนีย ซาเทียร์ นักจิตวิทยาครอบครัวชาวอเมริกัน ที่บอกว่าคนเราเปรียบเสมือน ภูเขาน้ำแข็ง ส่วนที่มองเห็นภายนอกเป็นเพียงยอดเล็กจิ๋ว ตัวตนที่แท้จริงและยิ่งใหญ่อยู่ใต้ผิวน้ำ ต่างหาก ถ้าได้สำรวจด้วยวิธีที่ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกจังหวะ ภูเขาน้ำแข็งก็เจาะได้ไม่ยาก โดย เครื่องมือสำรวจภูเขาน้ำแข็งอันทรงประสิทธิภาพที่สุดก็คือบทสนทนาดี ๆ นี่เอง


เหลืออยู่ 10000 เล่ม


ผู้แต่ง: Lee Chung Chien

สำนักพิมพ์: Nanmee Books

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด