Cover

ภูมิใจไทย" อาเซียน-ช้างไทย

สนุกกับคำถามนำความรู้ เปิดโลกของช้างไทย บูรณาการความรู้ หลากหลายทั้งประวัติความเป็นมา ชีววิทยาของ ตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับช้างไทย ภาษิต คำพังเพย พร้อมกิจกรรม เกม แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ท้ายเล่ม (รางวัลดีเด่น รักลูกอวอร์ด สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี)


เหลืออยู่ 2 เล่ม


ผู้แต่ง: สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ

สำนักพิมพ์: Nairobroo

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด