Cover

ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น 3

"ใครไม่ป่วย ยกมือขึ้น 3 ตอน โรคกระเพาะ กรดไหลย้อนหายได้" เล่มนี้ จะมาช่วยให้คุณพิชิตโรคทรมานอย่างโรคกะเพาะและกรดไหลย้อน เริ่มจากการรู้จักร่างกายตัวเอง รู้จักพฤติกรรมของตนเอง เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสิ่งรอบตัว เรียนรู้ และรับฟังสัญญาณเตือนจากร่างกาย พร้อมทั้งรู้จักวิธีการใช้โภชนาการ และการดำรงชีวิตให้ถูกต้องตามหลักของธรรมชาติ เพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเอง คุณจะได้พบกับสุดยอดเคล็ดลับของการสร้าง "ยา" ที่ดีที่สุด ที่มีราคาไม่แพงเลย นั่นคือยาที่สร้างขึ้นมาจากร่างกายที่สมดุล แต่จะมีวิธีการสร้างและเพิ่มพูนมากขึ้นๆ อย่างไรนั้น เนื้อหาอันวิเศษสุดในเล่มจะช่วยคุณได้เป็นอย่างดี


เหลืออยู่ 5 เล่ม


ผู้แต่ง: หมอแดง, หมอนัท

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

ภาษา: th

หมวดหมู่: สุขภาพ

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด