Cover

ปลาพื้นบ้านของไทย

รวบรวมปลา 30 ชนิด ทั้งที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยอธิบายอย่างละเอียด ทั้งชื่อสามัญ ฃื่อวิทยาศาสตร์ รูปร่าง ลักษณะ นิสัย การขยายพันธุ์ และความเกี่ยวข้องของปลากับวิถีชีวิตของสังคมชนบทไทย


เหลืออยู่ 10000 เล่ม


ผู้แต่ง: สัมฤทธิ์ พุ่มสุวรรณ

สำนักพิมพ์: Nanmee Books

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด