Cover

ช่วยกัน ช่วยกัน สร้างรังมดน้อย

รางวัลชมเชย Nanmeebooks Award ปี 52 ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม มดน้อยช่วยกันสร้างรัง แม้จะมีอุปสรรคขัดขวาง แต่ด้วยความสามัคคีและร่วมใจกัน ก็สร้างรังได้สำเร็จ เนื้อหากล่าวถึงเรื่องความสามัคคี ใช้คำสั้นๆซ้ำๆคล้ายจังหวะเพลง


เหลืออยู่ 10000 เล่ม


ผู้แต่ง: ฉันทนา ยกมาพันธ์

สำนักพิมพ์: Nanmeebooks

ภาษา: th

หมวดหมู่: หมวดหนังสือเด็ก

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด