Cover

หาหนอนไม่เป็นจะไม่เห็นตัวหนอน

"พระอาทิตย์ตกดินแล้ว นกกระจิบน้อยจับหนอนไม่ได้เสียที มันหิวโซจนต้องพักที่กิ่งไม้ นกกระจิบชราจึงแนะว่า พรุ่งนีร้เจ้าจงตื่นมาดูนกตัวอื่นว่าเขาทำกันอย่างไร หาหนอนไม่เป็นก็จะไม่เห็นตัวหนอน ชวนเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตของนก"


เหลืออยู่ 9999 เล่ม


ผู้แต่ง: ส.พุ่มสุวรรณ

สำนักพิมพ์: Nanmee Books

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด