Cover

สตางค์ของใครครับ

รางวัลชมเชย รางวัล Nanmeebooks Award ปี 54 ประเภทนิทานภาพส่งเสริมความรู้ เอ๊ะ! สตางค์สิบบาทของใครหล่นอยู่บนถนน สิบบามใช้ซื้อไอศกรีมได้ตั้งหลายแท่ง ถ้าโหน่งเป็นคนทำหาย คงจะเสียใจมากแน่ๆ ส่งเสริมเสริมให้เด็กๆมีความซื้อสัตย์ ไม่นำของคนอื่นมาเป็นของตนเอง เพราะไม่ว่าสิ่งของเหล่านั้นจะมีมูลค่ามากหรือน้อย เจ้าของย่อมต้องการได้คืน


เหลืออยู่ 10000 เล่ม


ผู้แต่ง: สุรศักดิ์ พุ่มรัก

สำนักพิมพ์: Nanmeebooks

ภาษา: th

หมวดหมู่: หมวดหนังสือเด็ก

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด