Cover

ปราบพรหมผู้หลงผิด

พรหมองค์หนึ่งชื่อ "พกา" มีชีวิตอยู่ในพรหมโลกมายาวนานจนเข้าใจว่าตนเป็นอมตะ พระพุทธเจ้ารู้ว่าพรหมเข้าใจผิด จึงขึ้นไปยังพรหมโลกเพื่อเทศนาให้เข้าใจถูกต้อง แต่พรหมกลับท้าทายพระพุทธเจ้าให้หายตัว พระองค์ให้พรหมหายตัวก่อน แต่ไม่ว่าพรหมจะหายตัวไปที่ไหน พระองค์ก็หาพบ พอถึงคราวพระพุทธเจ้าหายตัวบ้าง พรหมกลับหาไม่พบ เมื่อพรหมยอมจำนน พระพุทธเจ้าจึงปรากฏกายแล้วเล่าอดีตของพรหมตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ฟัง พร้อมทั้งเทศนาสั่งสอนพรหมจนเข้าใจและยอมรับว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้


เหลืออยู่ 1 เล่ม


ผู้แต่ง: กาญจนา ฐานวิเศษ และน้านกฮูก,ชาตรี ศรีพลแผ้ว

สำนักพิมพ์: Plan for kids

ภาษา: th

หมวดหมู่: นิทานภาพ

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด