Cover

รวมโจทย์ปราบเซียนคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)

"โจทย์สำหรับน้องประถม ที่ขอท้าพี่ระดับมหาวิทยาลัย !! รวบรวมสุดยอดโจทย์ระดับปราบเซียนจาก ""ข้อสอบเข้าชั้นมัธยมต้น"" ของโรงเรียนชื่อดังในญี่ปุ่น มีทั้งหมดกว่า 160 ข้อ นำมาอธิบายและเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย แม้จะเป็นโจทย์สำหรับเด็กประถม แต่มีความพิเศษและน่าสนใจ ผู้อ่านจะได้ฝึกทักษะและไหวพริบเชิงคณิตศาสตร์หลากหลายด้าน อาทิ สมการและตัวเลข เรขาคณิต รูปทรง 3 มิติ การจัดหมู่ ตรรกะ และอัลกอริทึมพื้นฐาน บางหัวข้ออาจยังไม่สอนในชั้นเรียนโดยตรง แต่เป็นคณิตศาสตร์ที่พบเห็นได้และสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ดูเผิน ๆ เหมือนจะซับซ้อน แต่สนุกตรงที่สามารถแก้โจทย์ได้ด้วยคณิตศาสตร์ระดับประถม เหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ในเวทีต่าง ๆ และผู้ที่ชอบแก้โจทย์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตจริง"


เหลืออยู่ 5 เล่ม


ผู้แต่ง: ดร.อิทธิ ฤทธาภรณ์ และ โญโกะ คาโน ฤทธาภรณ์

สำนักพิมพ์: TPA Publishing

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด