Cover

ดาวพิลึกกึกกือ

ดาวพิลึกกึกกือเป็นหนึ่งในชุดนิทานเสริมความรู้เรื่องสระ มีจุดประสงค์เพื่อเสริมทักษะภาษาไทยนอกห้องเรียน สร้างความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน เนื้อหาว่าด้วยเรื่องการอ่านออกเสียงสระอึและสระอือ โดยใช้นิทานเป็นตัวเดินเรื่อง นำเสนอในรูปแบบหนังสือภาพสำหรับเด็ก เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓


เหลืออยู่ 2 เล่ม


ผู้แต่ง: พัชรี มีสุคนธ์

สำนักพิมพ์: Amarin Printing & Publishing

ภาษา: th

หมวดหมู่: N/A

ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด